پوسته وردپرس

از این پس تلاش می کنیم در این برگه یکسری از پوسته های زیبایی که برای وردپرس طراحی شده اند را به زبان پارسی ترجمه نماییم.

پوسته های که در سایت وردپرس پارسی است بیشتر قدیمی هستند و از پوسته های با قبلیت بیشتر در وردپرس پارسی خبری نیست!.

بنابراین خودمان تصمیم گرفتیم که پوسته ها را ترجمه پارسی کنیم،شاید که مقبول شما باشد.

۱- پوسته وردپرس Suffusion

2- پوسته وردپرس Arras
3- پوسته سایه – روشن

 

 

پوسته وردپرس                                 پوسته وردپرس

پوسته :۱۳floor                                                                       پوسته: Artsee

+ نمایش دموی انگلیسی                                                       + نمایش دموی انگلیسی

+ پیوند دانلود از ۴shared                                                       + پیوند دانلود از ۴shared

+ پیوند دانلود از skydrive                                                       + پیوند دانلود از skydrive

+ دانلود از سایت گوگل                                                          + دانلود از سایت گوگل

پوسته وردپرس

پوسته: Bluemist                                                                    پوسته: Bluesky

+ نمایش دموی انگلیسی                                                       + نمایش دموی انگلیسی

+ پیوند دانلود از ۴shared                                                       + پیوند دانلود از ۴shared

+ پیوند دانلود از skydrive                                                       + پیوند دانلود از skydrive

+ دانلود از سایت گوگل                                                          + دانلود از سایت گوگل

 

پوسته وردپرس                                                  

پوسته: cherryTruffle                                                                پوسته:  Cion

+ نمایش دموی انگلیسی                                                       + نمایش دموی انگلیسی

____________________________________
زبان کودک دانستنفیلم های روانشناسیآموزش هیپنوتیزم

____________________________________

+ پیوند دانلود از ۴shared                                                       + پیوند دانلود از ۴shared

+ پیوند دانلود از skydrive                                                       + پیوند دانلود از skydrive

+ دانلود از سایت گوگل                                                          + دانلود از سایت گوگل

پوسته یادداشت های روزانه وردپرس

 

پوسته وردپرس

پوسته :  DailyNotes                                                                پوسته:  EarthlyTouch

+ نمایش دموی انگلیسی                                                       + نمایش دموی انگلیسی

+ پیوند دانلود از ۴shared                                                       + پیوند دانلود از ۴shared

+ پیوند دانلود از skydrive                                                       + پیوند دانلود از skydrive

+ دانلود از سایت گوگل                                                          + دانلود از سایت گوگل

پوسته وردپرس                                          پوسته وردپرس

پوسته:  Glow                                                                         پوسته: GrungeMag

+ نمایش دموی انگلیسی                                                       + نمایش دموی انگلیسی

+ پیوند دانلود از ۴shared                                                       + پیوند دانلود از ۴shared

+ پیوند دانلود از skydrive                                                       + پیوند دانلود از skydrive

+ دانلود از سایت گوگل                                                          + دانلود از سایت گوگل