پوسته وردپرس بسیار حرفه ای و پیشرفته ژوپیتر

فایل زبان این پوسته دارای ۴۵۰۰ رشته است که اکثر اون رو به فارسی شکسته ترجمه کردم. این فایل برای ویرایش همیشه در پوشه زبان ها قرار دارد.

اگر با دقت این فایل را ویرایش نمودید. نسخه ای از ترجمه تان را در اختیار ما نیز قرار بدهید.

پوسته jupiter

آشنایی با امکانات بی شمار این پوسته

پیش نمایش این پوسته

دانلود پوسته ژوپیتر